18 Mart 2015 Çarşamba

Nazca çizgileri

Nazca, Peru'nun güney tarafında deniz yakın düz bir şehirdir. 

Nazca Çölü'nde 80 km boyunca uzanan, 450 kilometrekarelik bir bölgeye yayılmış, bazı canlı biçimlerini ya da çeşitli geometrik biçimleri betimler tarzda yere çizilmiş, bazıları kilometrelerce uzunlukta olan şekillere verilen genel addır.

Düz çizgi, üçgen, sarmal, kuş, maymun, köpek, örümcek, çiçek vb biçimler çok büyük olduğu için yerden bakıldığında anlaşılmaz, ancak çok yüksekten bakıldığında görülebilir. Bu yüzden bazılarının biçimleri uydu fotoğraflarında daha belirgin görünmektedir. İlk Nazca çizgisi 1926'da keşfedilmiştir. Bunları kimin, ne zaman çizdiği bilinmemekle birlikte, 12. yüzyıldaki İnka uygarlığından eski oldukları kesindir. MÖ 200 ile MS 700 arasında tarihlendirilmektedirler. Bazılarının takvim ya da gökbilimle ilişkili olduğu, bazılarının ise doğa ayinlerinin bir parçası olarak yapıldığı sanılmakta ise de, ne amaçla yapıldıkları hakkında kesin bir veri elde edilememiştir.

Rüzgarın zemin üzerinde etkisini en aza indiren taş ve düz yüzey, bu düzlüğü kaplayacak toz ve kumun olmaması, çok az miktarda yağmur, rüzgarın neredeyse hiç erozyona sebep olmaması ve bölgenin aşırı kurak iklimi gibi etkenler bu çizgilerin bugüne değin bozulmadan kalmasında yardımcı olmuştur.