24 Mart 2015 Salı

Tanımsız geometri terimleri

Bir bilim dalı içerisinde o bilim dalına ait özel anlamları olan kelimelerin her birine TERİM denir. Matematiğe ait olan terimlere de MATEMATİKSEL TERİM denir.

Bir terimin tanımını yapmak için daha önceden tanımlanmış temel terimlere ihtiyaç duyulur. İşte bu ilk basamakta İLKEL TERİMLER ya da TANIMSIZ TERİMLER bulunur. Nokta, düzlem, doğru tanımsız olarak kabul edilir.

Noktanın düzlemde veya uzayda varlığı kabul edilerek birçok terim tanımlanabilir. 

Nokta; boyutsuz sezgisel bir kavramdır. "Boyutsuz" demek eni, boyu ve yüksekliği olmamasıdır. İlkokuldan beri bildiğimiz tanımıyla bir kalemin defterde bıraktığı izdir.

Doğru; sezgisel bir kavram olarak kabul edip noktalar kümesi diye ifade edebiliriz. Diğer bir tanım olarak cetvel yardımıyla çizilen bir çizgi ya da  iki belli nokta arasındaki gergin bir ip doğruyu anlatabilir. 

Düzlem; paralel iki doğru bir düzlem belirtir. Bir nokta ve bir doğru düzlem belirtir. Düzlemi iki boyutlu düşünüp yani eni ve boyu olan sınırsız bir biçimde uzayan bir tahta yüzeyi veya duvarlar olarak hayal edebiliriz.

Uzay; çok kısa bir tanım yaparsak bütün noktalar kümesine uzay denir. Uzayı 3 boyutlu düşünürsek eni, boyu ve derinliği olan bir kavramdır. Normalde koordinat sistemlerinde analitik geometri derslerinde x-y olarak çizdiğimiz sistem uzay işin içinde olduğu zaman x-y-z olarak kabul edilir.