11 Mayıs 2016 Çarşamba

İşinizi bilmek

İşinizi en iyi siz bilirsiniz, işinizi en iyi siz takip edersiniz.

Bir işe girişmeden önce iyi hesap yapmalısınız, üzerinde iyice düşünmeli ve bilenlere danışmalısınız. Türkiye'de çok geçerli bir kural "gideceğin yolu tek bir kişiye sorma" ( çünkü alacağın her yanıt farklı ve yanıltıcı olabilir )

Sizden büyük sanayicilere, işverenlere, muhasebecilere, avukatlara ve o yollardan sizden önce geçmiş kişilere sorabilirsiniz.

Aklıma takılan konu hakkında Özelge alabileceğimi öğrendim.

Özelge Vergi Usul Yasası'nın 413'üncü maddesinde şu şekilde açıklanıyor; "Mükellefler, Maliye Bakanlığı'ndan veya Maliye Bakanlığı'nın bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilirler. Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı yazı ile veya sirkülerle cevaplamak mecburiyetindedir. Alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı istilzam etse dahi ceza kesilmez."

Muhasebecinin ilk sözü "kira kontratı ya da tapu" olmuştu. Gerekmediğini biliyordum, çünkü şahit olmuştum. Araştırdım ve çeşitli kanunları / Danıştay kararlarını okudum. Nihayet aradığım cevabı vergi dairesinden özelge ile alabileceği öğrendim.

Amacım kira sözleşmesi yapmamak, göstermelik de olsa kira ödememek, stopaj ödememek ve vergi memuru ile "böyle yazıyor, görmüyor musunuz? / buradan bunu çıkarabiliriz, anlamıyor musunuz? / Danıştay kararları ne olacak?" şeklinde tartışmamaktı.

Ödemediğim kira ise zaten gider olmayacak ve beyanlarımda bulunmayacaktı.

Aldığım özelge sayesinde kira sözleşmesi yapmaktan ve stopaj ödemekten kurtuldum. Adresime gelen vergi memuru ise doğru yaptığımı, kendisinin bu konuyu bilmediğini ve yetkisinin de olmadığını belirtti.