17 Mayıs 2016 Salı

Açık ve kapalı faturalar

Vadeli bir satış yapıldığında faturanın ÜST kısmına kaşe vurulup imzalanır. Bu tip faturalara Açık Fatura denir. Mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini faturanın düzenlendiği anda ödemeyip, sonradan ödeyecek olması durumunda düzenlenen faturadır.
Açık fatura örneği

Açık fatura için, "Müşterinin borcu açık ( ödenmemiş )" anlamında açık fatura denilir sonucu çıkartılabilir.


Peşin ödemeli satış yapıldığında ise fatura bedelinin peşin olarak alındığını göstermek için faturanın ALT kısmı kaşelenip imzalanır. Bu da Kapalı Fatura olarak ifade edilir. Mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini, faturanın düzenlendiği anda ödemesi durumunda düzenlenen faturadır.
Kapalı fatura örneği
Kapalı faturalar için, "Müşterinin borcu kapalı ( borcu yok, borcunu ödedi hesap kapandı) " anlamında kapalı fatura denilir sonucu çıkartılabilir.

Uygulamada açık veya kapalı fatura için kaşenin, faturanın alt kısmına mı yoksa üst kısmına mı basılacağı çoğu zaman karıştırılabilir.  Bir yerde otururken yukarı baktığımızda başımızın üst kısmının açık olduğu görülür. ÜST-AÇIK, ayağımızın altı yani yer kapalı olduğu görülür. ALT-KAPALI. O zaman faturanın ÜST kısmına vurulan kaşeler AÇIK, faturanın alt kısmına vurulan kaşeler KAPALI fatura dır diyebiliriz.

Ancak ticari hayatta uygulaması olan açık ya da kapalı ayrımı vergi kanunlarında yoktur. Vergi kanunlarına göre kaşenin faturada nereye vurulduğunun bir önemi ya da hukuki olarak tahsilata ilişkin ispat gücü de yoktur. Yani neresinde olurlarsa olsunlar imzalı / kaşeli faturayı teslim ettiğinizde, tahsil etmişsiniz demektir. Daha sonra "kaşeyi üstüne vurmuştum, ödeme almamıştım" diye dava açmanızın kanuni dayanağı yoktur.

Ticari teamüllere bulunan açık / kapalı fatura uygulamasına benzer şekilde fatura üzerinde imza ile birlikte kaşe de bulunması istenir. ( VUK / 231 / 4 Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur. )

Ayrıca serbest meslek makbuzları da kapalı özelliktedir. Yani düzenleyip imzalı kaşeli teslim ettiğiniz anda, tahsil ettiniz demektir. Çünkü bu  tahsilattan kaynağında kesinti yapacak olan devlet, bir bakıma sizin ortağınızdır. Devlet alacağını her zaman alır ve ortağından da aynı şekilde davranmasını ister.