8 Mayıs 2015 Cuma

6331 sayılı kanun ve bazı sıkıntılar

Kanunun uygulamalarında öngörülemeyen bazı sıkıntılar doğuyor.

Az tehlikeli bir işletmede 100 kişinin çalıştığını varsayalım. Bu işletmenin, çalışan başına her ay için 6 dakikadan toplam 600 dakika ( 10 saat ) uzmanlık hizmeti aldığını hemen görüyoruz. Ancak bu öyle bir işletme ki, ayda 1 gün uğrayan iş güvenliği uzmanımız sonraki ay uğradığında 60 kişinin gittiğini ve yerine yeni bir 50 kişi geldiğini görsün. Her ay, işten ayrılan ve yeni işe başlayan bir sürü çalışanımız olsun.

Sanırım tahmin etmeye başladınız... 

Yeni çalışanlar için özlük dosyaları, personel kimlikleri, eğitimler, tahliller, muayeneler, tetkikler için adım atılacak. 

Yetkili atamalarının ( yangın ekibi, ilkyardımcı, çalışan temsilcisi, kurul ) da yeniden yapılması gerekebilir, çünkü görevlendirdiğimiz çalışan işten ayrıldı. Yerine yeni bir çalışan bulmamız gerekir.

Bu sürecin her ay, 2 ayda bir ya da 3 ayda bir olduğunu varsayalım. 

İşveren özlük dosyası hazırlamaktan bıkacak, tahlil / muayene / tetkit için boş yere para harcamaktan bıkacak. İlkyardımcı olmaları için çalışanlarınızı mesai saatleri içinde ( para ödediğiniz saatte ) para vererek bir yetkiliye gönderiyorsunuz.

İş güvenliği uzmanı ise artık işi gücü bırakıp yeni giren çalışanların eğitimlerini tamamlama derdinde. Eğitim vermekten de bıkıyor. Çünkü oradaki çalışanlar birkaç ay sonra kalmayacak.

Bu işleme ne kadar devam edersiniz?