10 Haziran 2015 Çarşamba

Din ve devlet

Din ve devlet işlerinin ayrı olduğu bir devlette nüfus cüzdanlarında neden "din" hanesi bulunuyor?


Vatandaşın hangi dine mensup olduğu, devleti neden ilgilendiriyor?

Vatandaş, bir dine inanmak zorunda mı?

Ölümünün ardından, yakınlarına sorup öğrenip, o dinin gerektirdiklerini yapmak çok mu zor? 

"Kendisi hayatta müslümandı", "kendisi budistti" diye söylemek mi, çok mu zor?

Benzeri soruları, okullarda din dersine kadar götürebiliriz. Aile, çocuğun alevi, budist, ateist, hristiyan ya da musevi olarak yetişmesini istiyor olabilir. Bu durumda kendisini müslümanlık kurallarının öğretildiği bir din dersine zorlamak, ne derece doğrudur?

Dersin içeriği ahlak, terbiye kapsamında olabileceği gibi dinler hakkında genel bilgi verilemez mi? Öğrenci kardeşimiz her dini tanıyarak büyüse, fikir sahibi olsa fena mı olur?

Nüfus cüzdanınızdaki din hanesinde yazılanı değiştirmek veya haneyi boş bırakmak için yapılması gereken tek şey ise nüfus müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmak.